Tábor 2024

Začiatok akcie
Koniec akcie
Akcia pre
Celý zbor

Milí rodičia, skautskí bratia a sestry,


školský rok sa pomaly končí, letné dni sú za rohom a to znamená, že letný tábor je čo nevidieť. Preto prinášame niekoľko dôležitých informácii.

Miesto: Podhorany (https://en.mapy.cz/s/pozozutana)

Táborový vodca: Martin Modranský (0908 691 123)

Dátum:
4-7.7. 2024 - predvoj, stavba tábora
8-14.7. 2024 - vĺčata + skautky + skauti
15-16.7. 2024 - rangery + rovery

Cena:
Účastníci - 85€
Radcovia - 40€
Súrodenecké zľavy (z celkovej sumy):
2 súrodenci - 20 €
3 súrodenci - 30 €
4 súrodenci - 40 €

Bankový účet na ktorý môžete uhradiť poplatok: SK13 8330 0000 0026 0255 0017 

Do poznámky nezabudnite dať: meno účastníka + skautský tábor 2024

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 27.06.2024, prípadne je možná individuálna dohoda s vodcom tábora. Po tomto termíne nebude možné dieťa na tábor prihlásiť!
V prípade súrodencov, ktorí radcujú sa informujte individuálne u vodcu tábora ohľadom konkrétnej ceny za tábor.

Prihlasovanie na tábor

Opäť online formou, na prihlásenie je potrebné vyplniť tento dotazník. Dotazník Vás prosíme vyplniť do 23.6.2024 a platbu uhradiť do 27.6.2024.

Okrem samotnej online prihlášky bude potrebné doniesť pri nástupe na tábor tlačivá.
POZOR ZMENA zlúčili sa nám tlačivá o zdravotnej spôsobilosti a vyhlásenie o bezinfekčnosti. Nahradilo ich tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti účastníka, ktoré vypĺňajú všetci prihlásení a teda nie je potrebné to potvrdzovať u lekára.
Ďalšie tlačivá:
Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti účasti dospelej osoby na letnom tábore, vypĺňajú iba osoby 18+.
Vyhlásenie o účasti na tábore, vypĺňajú všetci prihlásení.