Náklady a vybavenie

Výška celoročného registračného poplatku je 48€. Pre viacdetné rodiny je registračný poplatok znížený. Prví dvaja členovia mladší ako 18 rokov platia plnú sumu, každý ďalší súrodenec platí iba 31€. Tento poplatok zahŕňa celý rad zliav a služieb, ktoré členovia dostávajú. Je v ňom zahrnuté poistenie na všetkých akciách organizovaných Slovenským skautingom,  časopis, ktorý vychádza štyrikrát ročne, a je prispôsobený veku dieťaťa.

Okrem registrácie sa podľa potreby platia účastnícke poplatky na jednotlivé výlety, chaty, tábory a iné akcie, podľa toho, ako si to vyžaduje charakter akcie. Celú činnosť v Slovenskom skautingu zabezpečujú dobrovoľníci, takže poplatky zahŕňajú len tie najnevyhnutnejšie výdavky ako je jedlo, cestovné a pod.

K plnohodnotnému fungovaniu člena odporúčame dokúpiť základné vybavenie ako je spací vak, karimatka, ešus (miska na jedlo), pevná obuv, batoh a iné. Dobrovoľným doplnkom je skautská rovnošata. Spolu s nášivkami a odznakmi si to vyžaduje investíciu približne 30€. Rovnošatu nie je potrebné zakúpiť si ihneď.

Skautskú rovnošatu si môžete zakúpiť v skautských obchodoch, tábornícke vybavenie nakúpite v turistických, športových či outdoorových predajniach. Skautský vodca často pred nákupom vie poradiť vhodnú výbavu a či odporučiť predajne. Slovenský skauting vydáva desiatky publikácií, časopisy a ponúka rôzny skautský a outdoorový tovar. Skautský obchod nájdete online na  https://www.scoutshop.sk/