Čo je to skauting ?

Skauting je dobrovoľné, nepolitické, výchovné hnutie pre mladých ľudí, otvorené všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy, náboženského vyznania alebo politického presvedčenia.

Skauting je jedno veľké dobrodružstvo. Každému umožňuje nájsť si svoj kúsok miesta na sebarealizáciu, na splnenie svojich snov a na nájdenie si priateľov na celý život. Zároveň je veľkým spoločenstvom ľudí, kde všade kam prídete, nájdete spriaznené duše, ľudí s podobnými princípmi.

Slovenský skauting je členom svetových organizácií:

World Organisation of the Scout Movement (WOSM)

 

World Association of the Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)  

 

 

Na Slovensku je členom organizácie Rada Mládeže Slovenska.