2% pre Prameň

INVESTUJTE 2% DO ROZVOJA MLADÝCH

NENECHAJTE ICH PREPADNÚŤ V PROSPECH ŠTÁTU

 

Návod a potrebné formuláre:

A) Postup pre ZAMESTNANCOV

 1. Požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dan
 1. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane, kde uvediete vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
 1. Pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Ak vám pracovné povinnosti nedovoľujú odniesť tlačivá na daňový úrad stačí nás kontaktovať a my to doručíme za vás.

 

B) Postup ak si daňové priznanie vypĺňate sami

 1. Súčasťou daňového priznania je oddiel "VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona", kde treba vyplniť tieto informácie:
  Názov: Slovenský skauting, 112. zbor Prameň Prešov - Sekčov
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO: 005987210112
  Sídlo: Jurkovičova 3, Prešov, 08001
   
 2. Vyplnené daňové priznanie za minulý rok doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

 

 

Ď A K U J E M E