Skautská metóda

Aby skautská výchova bola úspešná, musí naraz fungovať všetkých sedem prvkov skautskej metódy, teda:

1. SYMBOLICKÝ RÁMEC
Každá veková skupina využíva pôsobivé symboly, legendy, príklady, postavy a názvy prispôsobené predstavivosti daného veku. Napríklad pre najmladších to môžu byť rôzne rozprávkové postavy, 11-15 roční skauti sa môžu vžívať do osudov rôznych objaviteľov alebo iných skutočných či vymyslených postáv a pod.

2. UČENIE SA ČINNOSŤOU
Uprednostňujeme činnosť, prax a aktivity pred nudným teoretizovaním.

3. PRIRODZENÉ MLADÉ PARTIE
V družinovom systéme si 6-10 členné partie samé organizujú veľkú časť  programu a podnikajú aktivity. Každý člen má v tíme svoju úlohu. Družinu vedie radca, ktorý je väčšinou starší kamarát s prirodzenou autoritou.

4. PODPORA OD DOSPELÝCH
Dospelý vodca nie je armádny generál, ani riaditeľ firmy, neprikazuje nevydáva povely. Jeho úlohou je povzbudzovať tvorbu nápadov, iniciatívu a rozhodovanie. Pomáha mladému človeku, aby sám objavoval cestu svojho osobného rastu a vyberal si ten správny smer.

5. ŽIVOT V PRÍRODE
Väčšinu našich aktivít organizujeme v prírode - výpravy, expedície, tábory, ochranárske akcie.

6. SĽUB A ZÁKON
Pri sľube sa mladý človek osobne zaväzuje dobrovoľne dodržiavať kódex skautských princípov - konkrétne rozpísaných v skautskom zákone.

7. OSOBNÉ NAPREDOVANIE
Mladý človek sa sám zapája do vlastného rozvoja. Za úspešné plnenie rôznych úloh a cieľov získava nášivky, ktoré si môže prišiť na svoju skautskú košeľu. Postupne prechádza jednotlivými stupňami, ktoré sú míľnikmi jeho osobného rozvoja.