Pre koho je skauting

SKAUTING JE PRE VŠETKÝCH

ktorí chcú napredovať, pracovať na sebe, rozvíjať sa a žiť v skupine ľudí podobnej "krvnej" skupiny.

Pre členstvo v skautingu v podstate neexistuje vekový limit. 
Prijímame medzi seba všetkých ľudí bez akýchkoľvek rozdielov rasy, vyznania, pohlavia či veku.