Naše úspechy

Ocenenie kvalitný oddiel

Ocenenie "Kvalitný oddiel" udeľovala Programová rada Slovenského skautingu v rokoch 2006 až 2012. Monitoring kvality oddielov pomáhal zhodnotiť fungovanie práce v jednotlivých oddieloch, získaval dôležité zrkadlo o našej činnosti a v neposlednom rade sme vďaka nemu spoznali svoje silné stránky, ale aj tie v ktorých sme zaostávali. Hlavné oblasti v ktorých hodnotenie prebiehalo boli úroveň vzdelania radcov a vodcov, osobnostný rast členov, fungovanie družinového systému, oddielový program a jeho plánovanie, bezpečnosť na akciách a aktivitách a administratíva oddielu. Ocenenie reprezentuje obdĺžniková nášivka, ktorú dostane každý člen oddielu a udeľovací dekrét, ktorý je podpísaný predsedom programovej rady a náčelníkom Slovenského skautingu. 

Toto ocenenie získal v rokoch 2006,2007, 2008,2009 a 2012 náš 2. oddiel Hobitov a v rokoch 2008, 2010 aj 1. oddiel vĺčat ZOO. V súčasnosti sa toto ocenenie už neudeľuje.

odd_rada_-_hobiti.jpeg

 

kvalitny_oddiel_2009_preberanie.jpg

Vyznamenanie služba skautingu

Vyznamenanie Služba skautingu sa udeľuje členom SLSK ako poďakovanie za dlhodobú obetavú prácu s mládežou, skvalitňovanie a rozširovanie činnosti skautingu alebo vynikajúcu a mimoriadnu zásluhu o rozvoj skautského hnutia. Vyznamenanie reprezentuje malý odznak so znamením troch pštrosích pier, ktoré používal vo svojom erbe princ Waleský – „Čierny princ“. Podľa povesti toto znamenie prevzal z prilbice kráľa Jána Luxemburského, obdivovaného rytiera svojej doby. Spolu s perami je na vyznamenaní i nápis SLUŽBA SKAUTINGU. Odznak je možné nosiť na pravom vrecku skautskej rovnošaty alebo inom civilnom oblečení (sako a pod.). Spolu s vyznamenaním dostáva vyznamenaný i udeľovací dekrét podpísaný náčelníkom Slovenského skautingu. 

3.stupňa: za vynikajúcu a mimoriadnu zásluhu o rozvoj skautského hnutia – v tomto prípade možno vyznamenanie udeliť i osobe, ktorá nie je členom SLSK (nášivka má čierne lemovanie);
2.stupňa: za dlhodobú, viac ako 10 ročnú aktívnu činnosť, obetavú prácu s mládežou alebo skvalitňovanie a  rozširovanie činnosti skautingu (nášivka má strieborné lemovanie);
1.stupňa: za celoživotnú, vyše 20 ročnú obetavú prácu skautského činovníka s mládežou alebo skvalitňovanie a rozširovanie činnosti skautingu (nášivka má zlaté lemovanie).
 

V našom zbore bolo vyznamenanie Služba skautingu udelené týmto skautom:

Terézia Molnárová - Ihlička

vyznamenanie 3. stupňa bolo udelené Radou Východoslovenskej skautskej oblasti v roku 2017 počas skautského tábora v Uzovských Pekľanoch

Adela Tkáčová - Delissa

vyznamenanie 3. stupňa bolo udelené Radou Východoslovenskej skautskej oblasti v roku 2017 počas skautského tábora v Uzovských Pekľanoch

Ľudovít Grohola - Tvrďas

vyznamenanie 1. stupňa bolo udelené Náčelníctvom SLSK v roku 2009 v Trnave

Cena mesta Prešov

V roku 2005 nám mesto Prešov udelilo Cenu mesta Prešov 2005. Cena mesta Prešov je symbolickým ocenením a neviaže sa k nej finančná odmena. Je o to vzácnejšou, že laureáti ju môžu získať iba za aktivity v prospech mesta a jeho občanov.