Naše projekty

Operácia zelený sekčov (2009)

Cieľ: Projekt bol zameraný na výchovu a propagáciu starostlivosti o životné prostredie.

V rámci projektu sa uskutočnilo 7 dobrovoľníckych brigád, ktorých cieľom bolo vyzbieranie odpadu
na frekventovaných verejných miestach sídliska Sekčov. Brigád sa zúčastnili dobrovoľníci prevažne zo 112. zboru Prameň Prešov-Sekčov.

Náklady na realizáciu: 3 289€

Podporil: Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá a Nadácii Pontis


Skautský ples 112. zboru Prameň

Cieľ: Vyzbierať finančné prostriedky, ktoré pomôžu k výchove a vzdelávaniu detí postihnutých autizmom.

Cieľová skupina: Deti s autizmom v škole a škôlke pre autistické deti v Prešove.


Všetci za jedného, jeden za všetkých (2008)

Cieľ: Vytvoriť strategický plán rozvoja skautingu na sídlisku Sekčov pod vedením kvalifikovaného inštruktora.

Cieľová skupina: riadiaci orgán 112. zboru Prameň Prešov - Sekčov

Projektu sa zúčastnili činovníci 49. zboru Geronimo Prešov a 112. zboru Prameň Prešov-Sekčov. Okrem tvorby vlastnej stratégie sa naplánoval spoločný plán prezentácie a vystupovania prešovského skautingu.

Podporila: Nadácia Badena- Powella.


Za lepší Sekčov (2007)

Charakteristika: Tento projekt bol zameraný na vybudovanie detského ihriska pre deti od 12 rokov na sídlisku Sekčov. Súčasťou tohto ihriska sú zaujímavé a netradičné atrakcie, ako napr. plocha na hranie hry s názvom Petang.

Cieľ: Podpora zdravia deti a mládeže na sídlisku ponúknutím alternatívneho športu.

Cieľová skupina: deti od 12 rokov

Projekt podporili: Nadácia pontis, Komunitná nadácia Veľký Šariš, Konto Orange, VUC Prešovský samosprávny kraj, Občianské združenie Kráľ Sekčova, dobrovoľníci svojou obetavou prácou.

Náklady na realizáciu: 13 000€


Prameň nádeje (2002, 2003, 2004)

Charakteristika: Priblížiť čaro Vianoc v detských domovoch, nemocniciach a domovoch sociálnych služieb.
Aj počas Vianoc by sme nemali zabúdať na tých, ktorí nemôžu prežiť Vianoce v kruhu rodiny.

Cieľ: Priblížiť čaro Vianoc tým čo to z rôznych dôvodov nemohli zažiť, či už zo zdravotných alebo sociálnych.
Potešiť svojou prítomnosťou staršie, ale aj tie mladšie generácie.

Cieľová skupina: Ľudia, ktorí nemôžu prežiť čaro Vianoc v rodinnom kruhu.

Podporilo: Konto Orange "Darujte Vianoce"