Eko na skautský tábor

Jedna z oblastí, v ktorej skauting vzdeláva je vzťah k prírode. Náš zbor sa dlhodobo snaží eliminovať svoje vplyvy na okolie pri táborení. Tu by sme chceli zhrnúť tipy ako sa na "eko" tábor pripraviť ako účastník.

Šampóny a mydlá

Tráviť týždeň / dva na tábore je náročné a človek sa "sem tam" aj zašpiní a potrebuje sa vyumývať. Klasické šampóny aj mydlá nie sú ale najekologickejšie k prírode.
Ekologické varianty sa dajú zakúpiť na objem v bezobalových obchodoch ako je napríklad: https://www.odvazenepresov.sk/ s pobočkou v centre Prešova alebo na Sekčove. Taktiež zaujímavým variantom sú tuhé mydlá a šampóny, ktoré sú jednoduchšie na skladovanie ako plastové nádobky s tekutými.

Odpad

Separovanie odpadu patrí na tábore medzi samozrejmosti. Separovaním ale riešime už situáciu, kde odpad vznikol.
Balením na tábor môžeme tomuto kroku predísť. Triezvym balením dokážeme eliminovať množstvo odpadu, ktorý si na tábor donesieme v podobe balených sladkosti, vybavenia alebo rôznych drobností zabalených v jednorázových baleniach.