1. oddiel Rovery

ROVERING je životný štýl plný krásy, hôr, prírody, skutočného priateľstva, dobrodružstva, extrémnych
športov, spoznávania Slovenska aj iných krajín.
 

Sme roveri, teda mladí ľudia vo veku približne od 18– 26 rokov (ale aj viac, veď ešte nepatríme do starého železa :), ktorí sa snažia dobíjať nové hranice, prekonávať seba samých, a tým sa zdokonaľovať.

Sme hlavne partia vysokoškolákov rozlezení nielen po celom Slovensku, ale aj vo svete. Naším cieľom je odovzdať to, čo nám skauting dal, čo sme sa naučili a spoločne zažili, mladším skautom. Vedieme motivačno-vzdelávacie stretká pre všetkých radcov nášho zboru tzv. Svojky. Spoločnými zážitkami sa snažíme vybudovať partiu, ktorej dobré vzťahy sú nevyhnutným základom pre kvalitné fungovanie zboru.

Našou motiváciou je dobrá nálada a atmosféra a vďaka tomu dokážeme spoločne napredovať.Funguje na princípe nepravidelných stretnutí a akcií, kde zažívame to, po čom naše srdcia túžia. Ideme tam, kde nás vietor zaveje, inšpiráciu a vzdelanie získavame na rôznych kurzoch a národných akciách.

 

SLÚŽIM