Kontakt

Slovenský skauting
112. zbor Prameň Prešov - Sekčov

Jurkovičova 3, 080 01 Prešov

E - mail: 112pramen@gmail.com

IČO: 00598721/112

DIČ: 2021716279

Číslo účtu: 2602550017/8330, Fio banka, a.s.

IBAN: SK1383300000002602550017

Zborový vodca

Jakub Korečko (404)

Vodca - 1. oddiel ZoO

Dievčatá a chlapci 7-10 rokov
Tomáš Ukropec (Angelo)

Vodca - 2. oddiel Hobitov a 3. oddielu Skautiek

Chlapci a dievčatá od 11 rokov
Eliáš Fudaly (Dan)

Vodkyňa - 1. oddiel Rovery

Terézia Molnárová (Ihlička)

Správca lezecká stena

Šimon Szentiványi