Kontakt

Slovenský skauting
112. zbor Prameň Prešov - Sekčov

Jurkovičova 3, 080 01 Prešov

E - mail: [email protected]

IČO: 00598721/112

DIČ: 2021716279

IBAN: SK4856000000008843241001

Zborový vodca

Zborový vodca

Jakub Korečko (404)
Zástupca zborového vodcu

Zástupca zborového vodcu

Filip Degro (Špendlík)

Vodca - 1. oddiel ZoO

Tomáš Ukropec (Angelo)
garfield profile picture

Vodca - 2. oddiel Hobitov

Tobiáš Korečko (Garfield)

Vodkyňa - 3. oddiel skautiek Jany z Arku

Zuzana Hrabčáková (Nezábudka)

Vodkyňa - 1. oddiel Rovery

Terézia Molnárová (Ihlička)

Správca lezecká stena

Šimon Szentiványi