Sv. Jana z Arku

Sv. Jana sa narodila 6. januára 1412 vo Francúzsku v dedinke Domrémy. Jej rodičia boli jednoduchí a zbožní roľníci. V tom čase zúrila storočná vojna, pretože anglický kráľ Henrich si nárokoval na francúzske územie.

Jedného dňa, keď mala Jana asi 12 rokov, prechádzala sa v záhrade okolo kostola. Zrazu začula svoje meno. Obrátila sa a videla, že kostol je zaliaty veľkým jasom a hlas ju povzbudzoval, aby žila svoju vieru pravdivo a nábožne. Odvtedy sa jej často zjavoval sv. Michal archanjel a mučenice sv. Katarína a sv. Margita. Povzbudzovali ju, aby sa nebála bojovať za Francúzsko. Hoci sa necítila schopná, ako sedemnásťročná požiadala o audienciu u francúzskeho korunného princa Karola VII, ktorý napokon súhlasil, že Jana pôjde do boja. Na svoju štandardu si dala namaľovať mená Ježiš a Mária a vybrala sa do boja o mesto Orleans. Mesto sa jej od Angličanov podarilo oslobodiť 29. apríla 1429.

Potom sa jej darilo oslobodzovať mesto za mestom. Karol VII. víťazne vtiahol do Remeša, kde bol korunovaný za zákonného kráľa. Potom ju požiadal, aby pokračovala vo vojnovom ťažení. Hoci ona pôvodne nechcela, žiadosti kráľa vyhovela. Avšak kráľ ju zradil. Ján Luxemburský Janu zajal a v decembri 1430 predal Angličanom. Tí ju odvliekli do Rouenu, postavili pred súd, obvinili z kacírstva a čarodejníctva. Zomrela 30. mája 1431, kedy ju upálili na hranici.

Pápež Kalixt III. nariadil cirkevný proces rehabilitácie Jany z Arcu. Rozsudok, ktorý vyniesol Angličanom zapredaný biskup, bol slávnostne zrušený 7. júla 1456. Za svätú bola vyhlásená 16. mája 1920 pápežom Benediktom XV. Je spolupatrónkou Francúzska.