Prepadová hra

Začiatok akcie
Koniec akcie
Akcia pre
Verejnosť

Pozdravujeme všetkých skautských aj neskautských bratov aj sestry,

prepady sú dlhoročnou šúčasťou skautských táborov. Po dvoch rokoch útlmu sme radi, že ich budeme môcť opäť "privítať" na našom tábore. Radi by sme to urobili zaujímavejšie pre našich členov aj návštevníkov. Preto sme si pre Vás prichystali jednoduché pravidlá prepadovej hry na konci ktorej čaká odmena pre najlepších prepadlíkov.

Pravidlá:

  • Prepad môže prísť iba po konzultácii s táborovým vodcom.
  • Počet prepadlíkov musí byť odkonzultovaný a primeraný počtu účastníkov.
  • Pravidlá prepadu musia byť dopredu prekonzultované s táborovým vodcom.
  • Prepad môže byť predčasne ukončený na pokyn táborového vodcu (v prípade komplikácii).

Kontakty na vodcov

5-9.7.2022 - Jakub Korečko (404) - +421904668459
10-16.7.2022 - Tobiáš Korečko (Garfield) - +42190460731

Hodnotiace kritéria

Kritérium Popis Počet bodov
Maskovanie úroveň a prepracovanosť maskovania (napr. oblečenie, maľovanie) 0 - 5
Dorozumievanie kreatívnosť a unikátnosť dohodnutých signálov 0 - 5
Taktika šikovnosť a dômyselnosť taktiky prepadu 0 - 5
Prezentovanie ako veľmi bude zaujatá hodnotiaca komisia prezentovaním taktiky a signálov 0 - 5 * 0.5
Úspešnosť prepadu úspešnosť ukradnutia vlajky (napr. počet chytených prepadlíkov, zobudenie tábora) 0 - 5 * 2

Výhra

Motokáry, escape room, lanové centrum... Alebo máš lepší nápad? Najlepšie na výhre je to že si ju vyberie sám vyherca. Keďže vieme že každý účastník tejto hry bude jedinečný rovnako ako každý preprad. Preto po ukončení tábora zasadne hodnotiaca komisia a finálne zhodnotí všetky prepady. Následne kontaktujeme všetkých účastníkov a oznámime im výsledok. Ako cenu by sme radi odovzdali spoločný zážitok pre celý tím, konkrétnu formu a dátum už ale dohodneme s výhercom.

 

Veríme sa že sa neviete dočkať prepadovej atmosféry rovnako ako my.

S pozdravom,
112-tka