Kontakt

Slovenský skauting
112. zbor Prameň Prešov - Sekčov

Jurkovičova 3, 080 01 Prešov

E - mail:112pramen@gmail.com

IČO: 00598721/112

DIČ: 2021716279

IBAN: SK4856000000008843241001

Zborová vodkyňa

Zuzana hrabčáková (Nezábudka)

Vodca - 1. oddiel ZoO

Filip Suchý (Flow)
garfield profile picture

Vodca - 2. oddiel Hobitov

Tobiáš Korečko (Garfield)

Vodkyňa - 3. oddiel skautiek Jany z Arku

Beáta Malíková (Bejka)

Vodkyňa - 1. oddiel Rovery

Terézia Molnárová (Ihlička)

Správca lezecká stena

Šimon Szentiványi