3. ODDIEL SKAUTIEK SV. JANY Z ARCU

"Sme rytierky tohto času, našou zbraňou nie je meč."
 

skautkyZačiatky nášho oddielu možno datovať od mája roku 2002, kedy sa začali formovať prvé družiny a zaúčať do tajov skautského života. Nasledoval prvý testovací tábor - zborový a po ňom prvý skutočný skautský rok. To už oddiel fungoval naplno a všetko pekne bežalo od družinoviek, cez výpravy, až po chaty. Od tých čias sme stihli vystriedať 9 oddielových vodkýň: Zápalka, Vločka, Ihlička, Delissa, Maznák, Ajsik, Malina, Disko, Benita a momentálne je našou oddielovou vodkyňou Kika. Zostava dievčat sa za tých pár rôčkov taktiež menila a v súčasnosti máme fungujúce družiny a 26 členov. 
V školskom roku 2016/2017 náš oddiel prijal medzi seba členky z vĺčiackeho oddielu, čiže vekové zloženie oddielu je približne od šiestich do osemnástich rokov.