VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA


Slovenský skauting pracuje s deťmi a mládežou v rozmedzí  približne 6-26 rokov Podľa kritéria veku sa členovia delia do troch hlavných skupín, a to vĺčatá a včielky, skauti a skautky, roveri a roverky. Pre členstvo v skautingu však neexistuje žiadny vekový limit.

 

logo vlcata
VĹČATÁ A VČIELKY    6 - 11 rokov

V programe má veľkú dôležitosť svet fantázie malých detí. Akékoľvek učenie prebieha prostredníctvom hry. Sú organizovaní vo vĺčiackych svorkách alebo včielkárskych úľoch. Vo väčšine prípadov sa chlapčenské oddiely stotožňujú s vĺčatami a dievčenské so včielkami, no nemusí to byť pravidlom. V našom skautskom zbore sú za vĺčatá v podstate považované všetky deti patriace do tohto veku. Deti sa učia začleňovať do kolektívu priateľov a dospelí im postupne dávajú ozajstnú zodpovednosť, no zároveň zaisťujú telesnú, citovú a duševnú bezpečnosť.
HESLO: Buď stále lepším!


 

logo skauti   
SKAUTI A SKAUTKY    12 - 15 rokov

V skautskom veku stúpa dôležitosť družinového systému, čiže systému prirodzených partií mladých ľudí, ktorý umožňuje plné zapojenie a sebarealizáciu každého člena. Na čele stojí mladý líder (o niečo starší skúsenejší rovesník, takzvaný družinový radca. Dospelí vedúci motivujú družiny k ich vlastnému družinovému životu. Dôležité je objavovanie a skúmanie okolitého sveta a preferovaným prostredím pre aktivity je príroda.
HESLO: Buď pripravený!


 

logo roveri
ROVERI A ROVERKY    15 - 26 rokov

Väčšina aktivít v tejto vekovej skupine sa odohráva na úrovni roverských skupín. Dospelí sú prítomní, no majú úlohu len poradcov a podporovateľov. Náplňou roveringu je putovanie, cestovanie, objavovanie seba svojich hodnôt a charakteru. Roveri a roverky si pripravujú náročné projekty, organizujú napríklad horské výpravy a expedície  napríklad aj do zahraničia. Aktívne sa podieľajú na ochrane prírody a realizujú službu pre miestne komunity.
HESLO: Slúžim!