Čo je to skauting ???

 

Skauting je dobrovoľné, nepolitické, výchovné hnutie pre mladých ľudí, otvorené všetkým
bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy, náboženského vyznania alebo politického presvedčenia.

                             
logo        

Skauting je jedno veľké dobrodružstvo. Každému umožňuje nájsť si svoj kúsok miesta na sebarealizáciu, na splnenie svojich snov a na nájdenie si priateľov na celý život. Zároveň je veľkým spoločenstvom ľudí, kde všade kam prídete, nájdete spriaznené duše, ľudí s podobnými princípmi.

Patríme medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Záujem o skauting stále rastie, dnes máme viac ako 6 500 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov vo viac ako 100 mestách a obciach Slovenska. Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami kvalitného programu skautingu pre deti a mládež, dospelých nevynímajúc.
 

WAGGGSWOSM                                   
Slovenský skauting je členom svetových organizácií:

World Organisation of the Scout Movement (WOSM)
World Association of the Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)

Na Slovensku je členom organizácie Rada Mládeže Slovenska.

 

foto skautskeho zboru