AKO FUNGUJEME

skautky


KAŽDÝ TÝŽDEŇ

Pravidelné týždenné stretnutia v skautskej klubovni, pri ktorých sa spoločne učíme, hráme alebo tvoríme,
pomáhajú rozvíjať komunikáciu, učia samostatnosti a rozhodovaniu.


KAŽDÝ MESIAC

Výlety, výpravy a víkendové akcie sú príležitosťami pre objavovanie a spoznávanie nových miest, vyskúšaniu si praktických zručností a vytvoreniu nezabudnuteľných zážitkov.


KAŽDÝ ROK

Skautský rok vrcholí skautským letným táborom. V ňom všetci spoločne trávime dva týždne uprostred prírody, bez elektriny či internetu, plné dobrodružstva, zábavy a adrenalínu.