PRE KOHO JE SKAUTING

SKAUTING JE PRE VŠETKÝCH,

ktorí chcú napredovať, pracovať na sebe, rozvíjať sa a žiť v skupine ľudí podobnej "krvnej" skupiny.

 

Pre členstvo v skautingu v podstate neexistuje vekový limit.
Prijímame medzi seba všetkých ľudí bez akýchkoľvek rozdielov rasy, vyznania, pohlavia či veku.