Prameňáci, príďte spoločne osláviť sviatok nášho patróna sv. Juraja. Tešíme sa na vás :)
Pekný deň všetkým, už sa nám začína otepľovať a zároveň aj leto sa začína plniť rôznymi aktivitami...

Zdravím Hobiti, 

Temná armáda opäť postúpila preto sa jej budeme musieť postaviť a bojovať až do konca, ktorý sa už blíži. 

Najbližšie sa vydáme za temnou armádou na severný okraj Slanských vrchov. 

Prišiel čas na ďalšiu akciu s našimi super vĺčatami.

Dňa 3.3.-4.3. 2017 (piatok-sobota) sa uskutoční vlčiacka prespávačka v našej klubovni.

Dôležité info: 

- stretávame sa (v piatok 3.3.2017) o 16:00 v klubovni

Milí priatelia zboru!